Місією Фонду є:

 • Виведення Національного Києво-Печерського істрико-Культурного заповідника на рівень найкращих музеїв світу.

 • Відродження статусу Києво-Печерської Лаври, як духовного центру православних народів.

 • Відтворення в НКПІКЗ духовного й науково-культурного просвітницького центру, де будуть зберігатись, відновлюватись та культивуватись духовність й сакральність та вікові знання.   

 

Серед основних завдань фонду:

 • Популяризація духовності та культури серед населення;
 • Впровадження сучасних технологій залучення благодійних коштів до розвитку об`єктів культури;
 • Розвиток, збереження й відтворення культурної спадщини України;
 • Залучення інновацій та сучасних технологій у роботу НКПІКЗ та інших установ культури, що забезпечують охорону культурної спадщини та її просування на міжнародному рівні;
 • Впровадження інтерактивних техноллогій та музейних іновацій в НКПІКЗ;
 • Просування та популяризація НКПІКЗ та інших установ культури України на міжнародному рівні;
 • Охорона та розвиток історико-культурної та природної спадщини України, в т.ч. нематеріальної;
 • Організація співробітництва та обмін досвідом між спеціалістами музеїв і заповідників як України, так й інших країн;
 • Сприяння широкому обміну культурними цінностями між країнами, духовному збагаченню народів;
 • Сприяння міжкультурному діалогу;
 • Популяризація культурного розмаїття України та світової культури.